Tổng đài Sangoma Archives - Tổng đài điện thoại
$nbsp;

X

  • Bảo hành tận nơi
  • Giao hàng trên toàn quốc
  • Luôn có khuyến mại

tổng đài điện thoại Sangoma
Hệ thống tổng đài điện thoại Sangoma PBXact là một Tổng đài IP(IP-PBX) có đầy đủ các tính năng cần thiết cho việc phát triển của một doanh nghiệp. Có thể tích hợp tùy biến thêm các phân cứng khác để nâng cấp lên tổng đài hoàn hảo hơn theo nhu cầu của doanh nghiệp sử dụng. Chuyên cung cấp các thiết bị và giải pháp VoIP hàng đầu thế giới. Kết nối mọi thứ với thiết bị của Sangoma
Hệ thống tổng đài VoIP (PBXact Business) cho doanh nghiệp là một tổng đài IP đầy đủ các tính năng, được thiết kế nhằm nâng cáo năng suất cho các doanh nghiệp. Tổng đài PBXact Sangoma tích hợp đầy đủ tính năng giúp doanh nghiệp tối ưu quy trình vận hành, quản lý.
– TỔNG ĐÀI Sangoma PBXACT 25 cung cấp giao diện quản lý GUI và các tính năng Quick Setup giúp triển khai máy nhánh cho văn phòng nhanh chóng. PBXact bao gồm các tính năng như lời chào IVR, Time Condition, Queues, ACD. Tổng đài PBXact 25 hỗ trợ lên đến 25 licenses và 15 cuộc gọi đồng thời
– TỔNG ĐÀI Sangoma PBXACT 40 là tổng đài IP cứng được phát triển bởi Sangoma với đầy đủ các tính năng của tổng đài VoIP. Tổng đài Sangoma PBXact cung cấp giao diện quản lý GUI và các tính năng Quick Setup giúp triển khai máy nhánh cho văn phòng nhanh chóng. Tổng đài PBXact Sangoma hỗ trợ lên đến 40 licenses và 30 cuộc gọi đồng thời.
TỔNG ĐÀI Sangoma PBXACT 75 thích hợp cho việc liên lạc từ xa, nhiều chi nhánh, máy nhánh từ Mobile. Tổng đài IP Sangoma PBXact cung cấp giao diện quản lý GUI và các tính năng Quick Setup giúp triển khai máy nhánh cho văn phòng nhanh chóng. Tổng đài PBXact 75 hỗ trợ lên đến 75 licenses và 45 cuộc gọi đồng thời.
– TỔNG ĐÀI Sangoma PBXACT 100 cung cấp giao diện quản lý GUI và các tính năng Quick Setup giúp triển khai máy nhánh cho văn phòng nhanh chóng. PBXact bao gồm các tính năng như lời chào IVR, Time Condition, Queues, ACD. Tổng đài PBXact 100 hỗ trợ lên đến 100 licenses và 60 cuộc gọi đồng thời.
– TỔNG ĐÀI Sangoma PBXACT 400 được phát triển bởi Sangoma với đầy đủ các tính năng của tổng đài VoIP. Tổng đài thích hợp cho việc liên lạc từ xa, nhiều chi nhánh, máy nhánh từ Mobile. Sangoma PBXact cung cấp giao diện quản lý GUI và các tính năng Quick Setup giúp triển khai máy nhánh cho văn phòng nhanh chóng. Tổng đài PBXact Sangoma hỗ trợ lên đến 400 licenses và 150 cuộc gọi đồng thời.
– TỔNG ĐÀI Sangoma PBXACT 1000 là tổng đài thích hợp cho việc liên lạc từ xa, nhiều chi nhánh, máy nhánh từ Mobile. Tổng đài cung cấp giao diện quản lý GUI và các tính năng Quick Setup giúp triển khai máy nhánh cho văn phòng nhanh chóng. Tổng đài PBXact 1000 hỗ trợ lên đến 1000 licenses và 300 cuộc gọi đồng thời.
– TỔNG ĐÀI PBXACT 2000 là tổng đài được phát triển bởi Sangoma với đầy đủ các tính năng của tổng đài VoIP. Tổng đài IP Sangoma PBXact cung cấp giao diện quản lý GUI và các tính năng Quick Setup giúp triển khai máy nhánh cho văn phòng nhanh chóng. PBXact bao gồm các tính năng như lời chào IVR, Time Condition, Queues, ACD.Tổng đài hỗ trợ lên đến 2000 licenses và 1500 cuộc gọi đồng thời.
– TỔNG ĐÀI PBXACT 5000 thích hợp cho việc liên lạc từ xa, nhiều chi nhánh, máy nhánh từ Mobile. Thiết bị cung cấp giao diện quản lý GUI và các tính năng Quick Setup giúp triển khai máy nhánh cho văn phòng nhanh chóng. PBXact bao gồm các tính năng như lời chào IVR, Time Condition, Queues, ACD. Tổng đài PBXact 5000 hỗ trợ lên đến 5000 licenses và 1500 cuộc gọi đồng thời.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.