switch-mang-cisco

thiết bị switch mạng cisco

Tình trạng: Hết hàng
Hãy để lại câu hỏi,thắc mắc,cảm nhận của bạn !
Chi tiết sản phẩm
thiết bị switch mạng cisco
Rate this post

Tổng quan về lắp thiết bị switch mạng cisco

lắp thiết bị switch mạng cisco interworkings  là khi  cần phải kết nối chuyển mạch, và là  phương pháp có sẵn sử dụng một cổng truy cập với  VLAN switch mạng cisco Khi sử dụng một cổng truy cập, chỉ có  trong một VLAN duy nhất được gửi  các thiết bị chuyển mạch, switch mạng cisco là thiết bị chuyển mạch, là một thiết bị dùng để kết nối các mạng với nhau theo mô hình mạng hình sao.switch mạng cisco chia sẻ kết nối  Theo mô switch mạng cisco  đóng vai trò là thiết bị trung tâm, tất cả các máy tính đều được nối  Làm việc . với các model thông dụng như 

các thiết bị switch mạng cisco 

 • switch mạng CISCO 2900 SERIES với đầy đủ model theo nhu cầu sử dụng của thiết bị mạng cisco 2960 .
switch-mang-cisco-2900-series

switch mạng CISCO 2900 SERIES

 1.  thiết bị switch mạng cisco WS-C2960+24TC-S Catalyst 2960 Plus 24 10/100 + 2 T/SFP   LAN Lite 
 2.   thiết bị switch mạng cisco WS-C2960+24TC-L Catalyst 2960 Plus 24 10/100 + 2T/SFP LAN Base
 3.  thiết bị switch mạng cisco WS-C2960+24LC-L Catalyst 2960 Plus 24 10/100 (8 PoE) + 2 T/SFP LAN Base
 4.   thiết bị switch mạng cisco WS-C2960+24PC-S Catalyst 2960 Plus 24 10/100 PoE + 2 T/SFP LAN Lite
 5.   thiết bị switch mạng cisco WS-C2960+24PC-L Catalyst 2960 Plus 24 10/100 PoE + 2 T/SFP   LAN Base
 6.   thiết bị switch mạng cisco WS-C2960+48TC-S Catalyst 2960 Plus 48 10/100 + 2 T/SFP   LAN Lite
 7.   thiết bị switch mạng cisco WS-C2960+48TC-L Catalyst 2960 Plus 48 10/100 + 2 T/SFP LAN Base
 8.   thiết bị switch mạng cisco WS-C2960+48PST-S Catalyst 2960 Plus 48 10/100 PoE + 2 1000BT +2 SFP LAN Lite
 9.  thiết bị switch mạng cisco WS-C2960+48PST-L Catalyst 2960 Plus 48 10/100 PoE + 2 1000BT +2 SFP LAN Base
 10.  thiết bị switch mạng cisco WS-C2960X-24TS-LL Catalyst 2960-X 24 GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite
 11.   thiết bị switch mạng cisco WS-C2960X-24TS-L Catalyst 2960-X 24 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base
 12.  thiết bị switch mạng cisco WS-C2960X-24TD-L Catalyst 2960-X 24 GigE, 2 x 10G SFP+, LAN Base
 13.   thiết bị switch mạng cisco WS-C2960X-24PD-L Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+, LAN Base
 14.   thiết bị switch mạng cisco WS-C2960X-24PS-L Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base
 15.  thiết bị switch mạng cisco WS-C2960X-48TS-LL Catalyst 2960-X 48 GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite
 16.  thiết bị switch mạng cisco WS-C2960X-48TS-L Catalyst 2960-X 48 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base
 17.  thiết bị switch mạng cisco WS-C2960X-48TD-L Catalyst 2960-X 48 GigE, 2 x 10G SFP+, LAN Base
 18.  thiết bị switch mạng cisco WS-C2960X-48LPS-L Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base
 19.  thiết bị switch mạng cisco WS-C2960X-48FPS-L Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W, 4 x 1G SFP, LAN Base
 20.  thiết bị switch mạng cisco WS-C2960X-48LPD-L Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+ LAN Base
 21.  thiết bị switch mạng cisco WS-C2960X-48FPD-L Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W, 2 x 10G SFP+, LAN Base
 22.  thiết bị switch mạng cisco WS-C2960CX-8TC-L Cisco Catalyst 2960-CX 8 Port Data Lan Base
 23.  thiết bị switch mạng cisco WS-C2960C-8TC-S Catalyst 2960C Switch 8 FE, 2 x Dual Uplink, Lan Lite
 24.  thiết bị switch mạng cisco WS-C2960CX-8PC-L Cisco Catalyst 2960-CX 8 Port PoE, LAN Base
 25.  thiết bị switch mạng cisco WS-C2960C-8TC-L Catalyst 2960C Switch 8 FE, 2 x Dual Uplink, Lan Base
 26.  thiết bị switch mạng cisco WS-C2960C-8PC-L Catalyst 2960C Switch 8 FE PoE, 2 x Dual Uplink, Lan Base
 27.  thiết bị switch mạng cisco WS-C2960C-12PC-L Catalyst 2960C Switch 12 FE PoE, 2 x Dual Uplink, Lan Base
 28.  thiết bị switch mạng cisco WS-C2960CPD-8TT-L Catalyst 2960C PD Switch 8 FE, 2 x 1G, PoE+ LAN Base
 29.  thiết bị switch mạng cisco -C2960CPD-8PT-L Catalyst 2960C PD PSE Switch 8 FE PoE, 2 x 1G, PoE+ LAN Base
 30.  thiết bị switch mạng cisco WS-C2960+24LC-S Catalyst 2960 Plus 24 10/100 (8 PoE) + 2 T/SFP LAN Lite
 31.  thiết bị switch mạng cisco WS-C2960CG-8TC-L Catalyst 2960C Switch 8 GE, 2 x Dual Uplink, LAN Base

switch mạng CISCO 3600 SERIES với đầy đủ model theo nhu cầu sử dụng của thiết bị mạng cisco 3650  .

 1.  thiết bị switch mạng cisco WS-C3560CX-12TC-S Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 4x1G Uplink LAN Base
 2.  thiết bị switch mạng cisco WS-C3650-24TS-L Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 4x1G Uplink IP Base
 3.  thiết bị switch mạng cisco WS-C3650-24TS-S Cisco Catalyst 3650 24 Port PoE 2x10G Uplink LAN Base
 4.  thiết bị switch mạng cisco WS–24PD-L Cisco Catalyst 3650 24 Port PoE 4x1G Uplink LAN Base
 5.  thiết bị switch mạng cisco WS-C3650-24PS-L Cisco Catalyst 3650 24 Port PoE 4x1G Uplink IP Base
 6.  thiết bị switch mạng cisco WS-C3650-24PS-S Cisco Catalyst 3650 24 Port PoE 2x10G Uplink IP BaseWS-
 7.  thiết bị switch mạng cisco C3650-24PD-S Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 2x10G Uplink LAN Base
 8.  thiết bị switch mạng cisco WS-C3650-24TD-L Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 2x10G Uplink IP Base
 9.  thiết bị switch mạng cisco WS-C3650-24TD-S Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 4x1G Uplink IP Services
 10.  thiết bị switch mạng cisco WS-C3650-24TS-E Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 2x10G Uplink IP Services
 11.  thiết bị switch mạng cisco WS-C3650-24TD-E Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 2x10G Uplink IP Services
 12.  thiết bị switch mạng cisco WS-C3650-24PS-E Cisco Catalyst 3650 24 Port PoE 4x1G Uplink IP Services
 13.  thiết bị switch mạng cisco WS-C3650-24PD-E Cisco Catalyst 3650 24 Port PoE 2x10G Uplink IP Services
 14.  thiết bị switch mạng cisco WS-C3650-48FWD-S Catalyst 3650 48 Port FPoE 2x10G Uplink w/5 AP licenses IPB
 15.  thiết bị switch mạng cisco WS-C3650-48FWS-S Catalyst 3650 48 Port FPoE 4x1G Uplink w/5 AP licenses IPB
 16.  thiết bị switch mạng cisco WS-C3650-24PWD-S Catalyst 3650 24 Port PoE 2x10G Uplink w/5 AP licenses IPB
 17.  thiết bị switch mạng cisco WS-C3650-24PWS-S Catalyst 3650 24 Port PoE 4x1G Uplink w/5 AP licenses IPB
 18.  thiết bị switch mạng cisco WS-C3650-48PD-E Cisco Catalyst 3650 48 Port PoE 2x10G Uplink IP Services
 19.  thiết bị switch mạng cisco WS-C3650-48FQ-E Cisco Catalyst 3650 48 Port Full PoE 4x10G Uplink IPServices
 20.  thiết bị switch mạng cisco WS-C3650-48FD-E Cisco Catalyst 3650 48 Port Full PoE 2x10G Uplink IPServices
 21.  thiết bị switch mạng cisco WS-C3650-48TQ-E Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 4x10G Uplink IP Services
 22.  thiết bị switch mạng cisco WS-C3650-48TD-E Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 2x10G Uplink IP Services
 23.  thiết bị switch mạng cisco WS-C3650-48PS-E Cisco Catalyst 3650 48 Port PoE 4x1G Uplink IP Services
 24.  thiết bị switch mạng cisco WS-C3650-48TS-E Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 4x1G Uplink IP Services
 25.  thiết bị switch mạng cisco WS-C3650-48PQ-E Cisco Catalyst 3650 48 Port PoE 4x10G Uplink IP Services
 26.  thiết bị switch mạng cisco WS-C3650-48PQ-S Cisco Catalyst 3650 48 Port PoE 4x10G Uplink IP Base
 27.  thiết bị switch mạng cisco WS-C3650-48PQ-L Cisco Catalyst 3650 48 Port PoE 4x10G Uplink LANBase
 28.  thiết bị switch mạng cisco WS-C3650-48FS-E Cisco Catalyst 3650 48 Port Full PoE 4x1G Uplink IP Services
 29.  thiết bị switch mạng cisco WS-C3650-48FS-S Cisco Catalyst 3650 48 Port Full PoE 4x1G Uplink IP Base
 30.  thiết bị switch mạng cisco WS-C3650-48FS-L Cisco Catalyst 3650 48 Port Full PoE 4x1G Uplink LAN Base
 31.  thiết bị switch mạng cisco WS-C3650-48PD-S Cisco Catalyst 3650 48 Port PoE 2x10G Uplink IP Base
 32.  thiết bị switch mạng cisco WS-C3650-48PWD-S Catalyst 3650 48 Port PoE 2x10G Uplink w/5 AP licenses IPB
 33.  thiết bị switch mạng cisco WS-C3650-48PD-L Cisco Catalyst 3650 48 Port PoE 2x10G Uplink LAN Base
 34.  thiết bị switch mạng cisco WS-C3650-48FQ-S Cisco Catalyst 3650 48 Port Full PoE 4x10G Uplink IP Base-C3650-48FQ-L Cisco Catalyst 3650 48 Port Full PoE 4x10G Uplink LAN Base
 35.  thiết bị switch mạng cisco WS-C3650-48FD-S Cisco Catalyst 3650 48 Port Full PoE 2x10G Uplink IP Base
 36.  thiết bị switch mạng cisco WS-C3650-48FD-L Cisco Catalyst 3650 48 Port Full PoE 2x10G Uplink LAN Base
 37.  thiết bị switch mạng cisco WS-C3650-48TQ-S Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 4x10G Uplink IP Base
 38.  thiết bị switch mạng cisco WS-C3650-48TQ-L Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 4x10G Uplink LAN Base
 39.  thiết bị switch mạng cisco WS-C3650-48TD-S Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 2x10G Uplink IP Base
 40.  thiết bị switch mạng cisco WS-C3650-48TD-L Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 2x10G Uplink LAN Base
 41.  thiết bị switch mạng cisco WS-C3650-48PS-S Cisco Catalyst 3650 48 Port PoE 4x1G Uplink IP Base
 42.  thiết bị switch mạng cisco WS-C3650-48PWS-S Catalyst 3650 48 Port PoE 4x1G Uplink w/5 AP licenses IPB
 43.  thiết bị switch mạng cisco WS-C3650-48PS-L Cisco Catalyst 3650 48 Port PoE 4x1G Uplink LAN Base
 44.  thiết bị switch mạng cisco WS-C3650-48TS-S Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 4x1G Uplink IP Base
 45.  thiết bị switch mạng cisco WS-C3650-48TS-L Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 4x1G Uplink LAN Base

switch mạng CISCO 3800 SERIES với đầy đủ model theo nhu cầu sử dụng của thiết bị mạng cisco 3850  .

 1.  thiết bị switch mạng cisco WS-C3850-24T-L Cisco Catalyst 3850 24 Port Data LAN Base
 2.  thiết bị switch mạng cisco WS-C3850-24T-S Cisco Catalyst 3850 24 Port Data IP Base
 3.  thiết bị switch mạng cisco WS-C3850-24T-E Cisco Catalyst 3850 24 Port Data IP Services
 4.  thiết bị switch mạng cisco WS-C3850-24P-L Cisco Catalyst 3850 24 Port PoE LAN Base
 5.  thiết bị switch mạng cisco WS-C3850-24P-S Cisco Catalyst 3850 24 Port PoE IP Base
 6.  thiết bị switch mạng cisco WS-C3850-24P-E Cisco Catalyst 3850 24 Port PoE IP Services
 7.  thiết bị switch mạng cisco WS-C3850-24PW-S Cisco Catalyst 3850 24 Port PoE with 5 AP license IP Base
 8.  thiết bị switch mạng cisco WS-C3850-24XS-S Cisco Catalyst 3850 24 Port 10G Fiber Switch IP Base
 9.  thiết bị switch mạng cisco WS-C3850-24XS-E Cisco Catalyst 3850 24 Port 10G Fiber Switch IP Services
 10.  thiết bị switch mạng cisco WS-C3850-24XS-S Cisco Catalyst 3850 24 Port 10G Fiber Switch IP Base
 11.  thiết bị switch mạng cisco WS-C3850-48U-L Cisco Catalyst 3850 48 Port UPOE LAN Base
 12.  thiết bị switch mạng cisco WS-C3850-24U-L Cisco Catalyst 3850 24 Port UPOE LAN Base
 13.  thiết bị switch mạng cisco WS-C3850-48T-L Cisco Catalyst 3850 48 Port Data LAN Base
 14.  thiết bị switch mạng cisco WS-C3850-48T-S Cisco Catalyst 3850 48 Port Data IP Base
 15.  thiết bị switch mạng cisco WS-C3850-48P-L Cisco Catalyst 3850 48 Port PoE LAN Base
 16.  thiết bị switch mạng cisco WS-C3850-48P-S Cisco Catalyst 3850 48 Port PoE IP Base
 17.  thiết bị switch mạng cisco WS-C3850-48F-L Cisco Catalyst 3850 48 Port Full PoE LAN Base
 18.  thiết bị switch mạng cisco WS-C3850-48F-S Cisco Catalyst 3850 48 Port Full PoE IP Base
 19.  thiết bị switch mạng cisco WS-C3850-48T-E Cisco Catalyst 3850 48 Port Data IP Services
 20.  thiết bị switch mạng cisco WS-C3850-48P-E Cisco Catalyst 3850 48 Port PoE IP Services
 21.  thiết bị switch mạng cisco WS-C3850-48F-E Cisco Catalyst 3850 48 Port Full PoE IP Services
 22.  thiết bị switch mạng cisco WS-C3850-48PW-S Cisco Catalyst 3850 48 Port Full PoE w/ 5 AP license IP Base C3850-NM-8-10G= Cisco Catalyst 3850 8 x 10GE Network Module 
 23.  thiết bị switch mạng cisco C3850-NM-2-10G= Cisco Catalyst 3850 2 x 10GE Network Module
 24.  thiết bị switch mạng cisco  C3850-NM-4-1G= Cisco Catalyst 3850 4 x 1GE Network Module

switch mạng CISCO WIFI 1700 SERIES  với đầy đủ model theo nhu cầu sử dụng của thiết bị mạng cisco 2702  

 1.  thiết bị switch mạng cisco AIR-CAP1702I-E-K9 802.11a/g/n Ctrlr-based AP Int Ant E Reg Domain
 2.  thiết bị switch mạng cisco AIR-CAP2702I-E-K9 802.11n CAP w/CleanAir; 3×4:3SS; Mod; Int Ant; E Reg Domain
 3.  thiết bị switch mạng cisco AIR-SAP2702E-E-K9 802.11n Auto ; 3×4:3SS; Mod;Ext Ant; E Reg Domain

switch mạng CISCO WLAN Controller: 2500 Series

 1.  thiết bị switch mạng cisco AIR-CT2504-5-K9 2504 Wireless Controller with 5 AP Licenses
 2.  thiết bị switch mạng cisco AIR-CT2504-15-K9 2504 Wireless Controller with 15 AP Licenses
 3.  thiết bị switch mạng cisco AIR-CT2504-25-K9 2504 Wireless Controller with 25 AP Licenses
 4.  thiết bị switch mạng cisco AIR-CT2504-50-K9 2504 Wireless Controller with 50 AP Licenses

switch mạng Cisco Routers Integrated Services Router

switch-mang-cisco-routers-integrated-services-router

switch mạng Cisco Routers Integrated Services Router

 1.  thiết bị switch mạng cisco C891F/K9 1 SFP, 4 POE, security, wireless controller, AVC, WAN optimization
 2.  thiết bị switch mạng cisco CISCO1921/K9 C1921 Modular Router, 2 GE, 2 EHWIC slots, 512DRAM, IP Base
 3.  thiết bị switch mạng cisco CISCO1941/K9 Cisco 1941 w/2 GE,2 EHWIC slots,256MB CF,512MB DRAM,IP Base
 4.  thiết bị switch mạng cisco CISCO1921-SEC/K9 – Cisco1921/K9 with 2GE, SEC License PAK, 512MB DRAM, 256MB Fl
 5.  thiết bị switch mạng cisco CISCO1941-SEC/K9 – Cisco 1941 Security Bundle w/SEC license PAK
 6.  thiết bị switch mạng cisco CISCO1941-HSEC+/K9 VPN ISM module HSEC bundles for 1941 ISR platform
 7.  thiết bị switch mạng cisco CISCO2901/K9 – Cisco 2901 w/2 GE,4 EHWIC,2 DSP,256MB CF,512MB DRAM,IP Base
 8.  thiết bị switch mạng cisco CISCO2901-SEC/K9 – Cisco 2901 Security Bundle w/SEC license PAK
 9.  thiết bị switch mạng cisco CISCO2901-V/K9-  Cisco 2901 Voice Bundle, PVDM3-16, UC License PAK, FL-CUBE10
 10.  thiết bị switch mạng cisco C2901-VSEC/K9 – Cisco 2901 UC Sec.Bundle, PVDM3-16, UC&SEC License,FL-CUBE10
 11.  thiết bị switch mạng cisco CISCO2911/K9-  Cisco 2911 w/3 GE,4 EHWIC,2 DSP,1 SM,256MB CF,512MB DRAM,IPB
 12.  thiết bị switch mạng cisco CISCO2911-SEC/K9-  Cisco 2911 Security Bundle w/SEC license PAK
 13.  thiết bị switch mạng cisco CISCO2911-V/K9 – Cisco 2911 Voice Bundle, PVDM3-16, UC License PAK, FL-CUBE10
 14.  thiết bị switch mạng cisco C2911-VSEC/K9-  Cisco 2911 Voice Sec. Bundle, PVDM3-16, UC&SEC Lic,FL-CUBE10
 15.  thiết bị switch mạng cisco CISCO2921/K9-  Cisco 2921 w/3 GE,4 EHWIC,3 DSP,1 SM,256MB CF,512MB DRAM,IPB
 16.  thiết bị switch mạng cisco CISCO2911-SEC/K9 – Cisco 2911 Security Bundle w/SEC license PAK
 17.  thiết bị switch mạng cisco CISCO2921-SEC/K9 – Cisco 2921 Security Bundle w/SEC license PAK
 18.  thiết bị switch mạng cisco CISCO2921-V/K9 – Cisco 2921 Voice Bundle, PVDM3-32, UC License PAK, FL-CUBE10
 19.  thiết bị switch mạng cisco C2921-VSEC/K9-  Cisco 2921 Voice Sec. Bundle, PVDM3-32, UC&SEC Lic,FL-CUBE10
 20.  thiết bị switch mạng cisco CISCO2951/K9-  Cisco 2951 w/3 GE,4 EHWIC,3 DSP,2 SM,256MB CF,512MB DRAM,IPB
 21.  thiết bị switch mạng cisco CISCO2951-SEC/K9-  Cisco 2951 Security Bundle w/SEC license PAK
 22.  thiết bị switch mạng cisco CISCO2951-V/K9 – Cisco 2951 Voice Bundle, PVDM3-32, UC License PAK, FL-CUBE10
 23.  thiết bị switch mạng cisco C2951-VSEC/K9 – Cisco 2951 Voice Sec. Bundle, PVDM3-32, UC&SEC Lic,FL-CUBE10
 24.  thiết bị switch mạng cisco CISCO3925/K9Cisco3925w/SPE100(3GE,4EHWIC,4DSP,2SM,256MBCF,1GBDRAM,IPB)
 25.  thiết bị switch mạng cisco CISCO3945/K9Cisco3945w/SPE150(3GE,4EHWIC,4DSP,4SM,256MBCF,1GBDRAM,IPB)
 26.  thiết bị switch mạng cisco CISCO3925-V/K9 – Cisco 3925 Voice Bundle, PVDM3-64, UC License PAK, FL-CUBE25
 27.  thiết bị switch mạng cisco CISCO3945-V/K9-  Cisco 3945 Voice Bundle, PVDM3-64, UC License PAK, FL-CUBE25
 28.  thiết bị switch mạng cisco CISCO3925-SEC/K9 – Cisco 3925 Security Bundle w/SEC license PAK
 29.  thiết bị switch mạng cisco CISCO3945-SEC/K9 Cisco 3945 Security Bundle w/SEC license PAK

switch mạng Cisco ASA 5500 Series Firewall Edition Bundles

switch-mang-cisco-asa-5500-series-firewall-edition-bundles

switch mạng Cisco ASA 5500 Series Firewall Edition Bundles

 1.  thiết bị switch mạng cisco ASA5506-K9 – ASA 5506-X with FirePOWER services, 8GE, AC, 3DES/AES
 2.  thiết bị switch mạng cisco ASA5508-K9 – ASA 5508-X with FirePOWER services, 8GE, AC, 3DES/AES
 3.  thiết bị switch mạng cisco ASA5510-SEC-BUN-K9 – ASA 5510 Security Plus Appl with SW, HA, 2GE+3FE, 3DES/AES
 4.  thiết bị switch mạng cisco ASA5512-K9 – ASA 5512-X with SW, 6GE Data, 1GE Mgmt, AC, 3DES/AES
 5.  thiết bị switch mạng cisco ASA5515-K9 – ASA 5515-X with SW, 6GE Data, 1 GE Mgmt, AC, 3DES/AES
 6.  thiết bị switch mạng cisco ASA5525-K9 – ASA 5525-X with SW, 8GE Data, 1GE Mgmt, AC, 3DES/AES
 7.  thiết bị switch mạng cisco ASA5545-K9 – ASA 5545-X with SW, 8GE Data, 1GE Mgmt, AC, 3DES/AES
 8.  thiết bị switch mạng cisco ASA5512-K9 – ASA 5512-X with SW, 6GE Data, 1GE Mgmt, AC, 3DES/AES
 9.  thiết bị switch mạng cisco ASA5515-K9 – ASA 5515-X with SW, 6GE Data, 1 GE Mgmt, AC, 3DES/AES
 10.  thiết bị switch mạng cisco ASA5525-K9 – ASA 5525-X with SW, 8GE Data, 1GE Mgmt, AC, 3DES/AES
 11.  thiết bị switch mạng cisco ASA5525-FPWR-K9 – ASA 5525-X with SW, 8GE Data, 1GE Mgmt, AC, 3DES/AES
 12.  thiết bị switch mạng cisco ASA5545-K9 – ASA 5545-X with SW, 8GE Data, 1GE Mgmt, AC, 3DES/AES

như vơi nhu cầu sử dụng switch mạng Cisco với các thiết bị như switch mạng CISCO 2900 SERIES ; switch mạng CISCO 3600 SERIES ; switch mạng CISCO 3800 SERIES ; switch mạng CISCO WIFI 1700 SERIES ; switch mạng CISCO WLAN Controller: 2500 Series ; switch mạng Cisco Routers Integrated Services Router ; switch mạng Cisco ASA 5500 Series Firewall Edition Bundles . quý khách hàng liên hệ với chúng tôi để có tư vấn tốt nhất cho nhu cầu sử dụng và lắp thiết bị mạng cisco.

Nhận xét khách hàng