Điện thoại Polycom Archives - Tổng đài điện thoại
$nbsp;

X

  • Bảo hành tận nơi
  • Giao hàng trên toàn quốc
  • Luôn có khuyến mại

Điện thoại hội nghị là kiểu Hội họp, Hội nghị thông qua điện thoại, có hỗ trợ MIC ngoài có độ … Thoại Hội nghị kết hợp với các giải pháp khác như Hội Nghị Truyền Hình, Truyền .Điện thoại hội nghị Polycom